Hoa Ly Ly lùn vàng
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND
Hoa Ly Ly lùn đỏ
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt vàng 3 râu
490.000 ₫ 490.000 ₫ 490000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt vàng mít
490.000 ₫ 490.000 ₫ 490000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt vàng SJC
490.000 ₫ 490.000 ₫ 490000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt vàng vầng trăng
490.000 ₫ 490.000 ₫ 490000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt cam lửa
490.000 ₫ 490.000 ₫ 490000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt tím hạt
490.000 ₫ 490.000 ₫ 490000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt xanh Úc
690.000 ₫ 690.000 ₫ 690000.0 VND
Địa Lan Đà Lạt vàng hoàng hậu
790.000 ₫ 790.000 ₫ 790000.0 VND
Hoa Lan Hồ Điệp Đà Lạt
140.000 ₫ 140.000 ₫ 140000.0 VND